ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Театърът на сенките като творчески инструмент в образованието

111111

В изпълнение на  Проект с регистрационен  No. 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014972  по Програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Училищно образование“ на тема: „Светът на сенките“ от 20.11.2021 до 27.11.2021г. група от 6 педагогически специалисти, включително  директор, посети гр.Барселона, Испания и участва в структуриран курс на тема: „Театър на сенките като творчески инструмент в образованието“. Наши домакини бяха A.C.Arthostal (Asociacion Cultural Arthostal).  Запознахме се с теми за използване на различните форми на театър на сенките в образователния процес; създаването на силуети за актьори и декор; симулирането на звуци и ефекти с подръчни средства; използване на светлинни ефекти; работа с глас в театър на сенките. Успоредно с това специално внимание се отдели на разработката на педагогически сценарии за използване на театър на сенките при работа с различни групи деца, в това число и деца със специални образователни потребности.  По време на това посещение се запознахме с опита на колегите  при организиране на квалификационната дейност на учителите и наблюдавахме  разработени  театрални етюди за различни възрастови групи. Ние споделихме нашите идеи за използването на театъра на сенките  както в урочната работа по български език и литература, по изобразително изкуство, по музика, така и в извънкласната дейности, в заниманията по интереси с учениците от начален и прогимназиален етап.

Реализираната мобилност по програма Еразъм+ допринесе за обогатяване на педагогическата практика на учителите с творчески елементи и нструментариум за психолого  – педагогическо въздействие, а също така и с нови модели на организация  и управление на творческите процеси в училище.

След завършване на курса, участниците в екипа ще споделят наученото със своите колеги в училище на специално организиран вътрешен обучителен семинар. Основна негова цел ще бъде да се привлекат останалите членове на педагогическия колектив да вземат активно участие в планираните дейности по проекта, свързани с реализирането на представления или етюди с театър на сенките и използването на театралните елементи в урочната и извънкласната дейности с учениците от начален и  прогимназиален етап.

 

Isp1 Isp2