ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Технологиите ни събират, когато сме далеч един от друг

Уважаеми родители,

Вече две седмици сме в ситуация на обучение в електронна среда от разстояние. Учители, ученици и родители приехме предизвикателството да работим ЗАЕДНО в електронна среда, да се учим ежедневно и да откриваме неподозирани възможности на българско образование – да се преустрои за дни за работа само в електронните платформи. Липсват ни ежедневните срещи с децата и непосредственото общуване. Но сега най- важно е здравето на всички. Благодарим Ви, уважаеми родители, че подпомагате обучението на децата и контролирате изпълнението на задачите, поставени от учителите. Без Вашата активна подкрепа нямаше да можем да се справим с предизвикателството, пред което времето ни изправи.

Продължаваме обучението от разстояние до 13.04.2020г съгласно Заповед № РД – 01-154/26.03.2020г.

Илиана Бицова – директор на ОУ „П.Р.Славейков“- Ямбол

Заповед № 1114/27.03.2020г. за преустановяване на учебните занятия в сградада на училището