ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

За учебната 2020/2021 г. предлагаме:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН, ГАРАНТИРАЩ  УСТОЙЧИВИ ЗНАНИЯ , УМЕНИЯ И НАВИЦИ

1. Целодневна организация /занималня/ на учебния ден организиран отдих, учебна подготовка, занимания по интереси;

2. Обезпечено столово хранене в обновена столова –обяд в сградата на училището;

3. Безплатна закуска, плод за всеки ученик от I до IV клас;

4. Библиотечен център;

5. Достъп да интернет в училищната сграда;

6. Безплатни занимания по изкуства, музикални инструменти, информационни технологии, шахмат, футбол, хореография, мажоретки;

7. Изучаване на чужди езици – английски език ;

8. Обучение по бизнес и предприемачество по програмите на Junior Achievement Bulgaria;

9. Безплатни консултации с училищен психолог и училищен логопед;

10. Организация на училища сред природата с цел развитие на здравното и екологично образование на учениците;

11. Работа по  проекти, осигуряващи развиване на индивидуалните личностни качества на учениците;

12. Видео наблюдение и   физическа охрана на сградата и класните стаи;

13. Медицинско обслужване;

14. Училищен транспорт.