ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Административни услуги

Достъп до информация
Преместване, приемане на ученици в ОУ“П.Р.Славейков“
Издаване на удостоверения за валидиране
Признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи