ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

„ Мечтай и постигай“ – STEM иновациите в обучението на учениците

На 26 април 2023 г. в ОУ “Константин Константинов“, гр. Сливен се проведе
регионален форум в рамките на Националната програма „Иновации в действие“.  
Учители споделиха добри практики в образованието и представиха иновациите в
своите училища. Форумът премина под мотото „Мечтай и постигай“ –в образованието.
Бяха обменени идеи в областите на “Дигитализацията в образованието” и “STEM
образованието”. Организирани бяха майсторски класове, педагогически ателиета,
творчески STEM работилници, имаше демонстрации за хибридно обучение в свързани
класни стаи с високотехнологично оборудване, както и за приложението на изкуствения
интелект в образованието. Домакините от Средно училище “Константин Константинов”
посрещнаха около 150 участници от над 50 образователни институции от областите
Сливен, Ямбол, Бургас и Стара Загора. В рамките на форума учители от 14 училища,
както и преподаватели от 3 университета от югоизточна България – Бургаски свободен
университет, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
– Стара Загора и Инженерно-педагогически факултет – Сливен, споделиха иновативния
си опит в науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM).
Представители на нашето училище бяха г-жа Дорина Братанова – главен начален
учител и г-жа Мариана Петкова – старши начален учител, класни ръководители на 4.а и
на 4.б клас. Те представиха иновативния проект на ОУ „Петко Рачов Славейков“,
гр.Ямбол:  „Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови
компетентности чрез интегриране на технологии  и  иновативни подходи в
извънурочната и извънкласна дейности“ и споделиха своя опит от внедряването на
организационния модел на обучение 1:1.