ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Училищна медиация

В началото на месец декември2018 година в ОУ“П.Р.Славейков“, гр.Ямбол, отвори врати кабинет по училищно посредничество /училищна медиация/. В кабинета работи учител – медиатор, като тенденцията е да се включат и обучени ученици – медиатори.

Целта е да се работи за ефективното разрешаване на всеки конфликт, преди да се стигне до административни санкции от страна на директора или до насилие.

Какво е училищно посредничество (училищна медиация)?

Училищната медиация е процес на управление на конфликтите в училище и разпределение на отговорности между засегнатите страни. Тя позволява изграждането на нови модели на комуникация и автономност.

 Принципи на училищното посредничество (училищна медиация).

 Цели на училищното посредничество (училищна медиация).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA