ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Художниците от ОУ „П.Р.Славейков“ отличени в Конкурс „С очите си видях бедата“

Младите художници от ОУ „П.Р.Славейков“ участваха в Конкурс за детска рисунка на тема: „С очите си видях бедата“, обявен от РД „Пожарна безопасност и защита на населението“  – 2022 – гр. Ямбол. Конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, първа долекарска помощ, дейностите на Единната спасителна система.

Децата са разпределени в три възрастови групи и три категории. Класираните на първите три места във всяка възрастова група и категория рисунки участват в националния етап на конкурса.

Отличените ученици от ОУ „П. Р. Славейков“ са:

Герика Тодорова 3г клас – 1 място

Никола Димитров 7г клас – 1 място

Валентин Вълчев 6д клас – 1 място

Адреана Янева 5г клас – 3 място

Илияна Ганева 5в клас – 3 място

Траян Петриев 5в клас

Борислава Георгиева 5в клас

Янислава Георгиева – 5г клас

Мадлен Иванова – 5в клас