ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

1 ноември – Ден на народните будители!

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност.

През 1922 г. Стоян Омарчевскиминистър на народното просвещение в правителството на Стамболийски по инициативата на група интелектуалцивнася предложение в Министерския съвет за определянето на 1 ноември за Ден на българските народни будители.На 28 юли 1922 г. Министерството на народното просвещение излиза с окръжно номер 17743, според което 1 ноември е определен за „празник на българските будители, ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България“. На 31 октомври 1922 г. излиза постановление на Министерския съвет за обявяване на празника. На 13 декември същата година 19 Обикновено Народно събрание приема Закон за допълнение Закона за празниците и неделната почивка. Цар Борис III подписва закона за въвеждането на Деня на народните будители на 3 февруари 1923 г.

Традиционно ОУ „П.Р.Славейков отбелязва този ден с Пантеон на възрожденците. В началото на учебните занятия децата си припомниха нашите будители, минавайки покрай изложените портрети на българските възрожденци.

46299597_1124349481061005_3782512358249725952_n