ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

2021 година

Бюджет_2021

Отчет за периода 01.01-31.03.2021г

Отчет СЕС Общ 01.01-31.03.21г.

Отчет СЕС Проект ОУД 01.01-21.03.21г.

Отчет СЕС Проект ПзаУ 01.01-21.03.21г.

Отчет за периода 01.01.21-30.06.21г.

Отчет СЕС Проект ОУД 01.01.21-30.06.21г.

Отчет СЕС Проект ПзаУ 01.01.21-30.06.21г.

Отчет 01.01-30.09.2021г.

Отчет СЕС 01.01-30.09.2021г.

Отчет СЕС ОП НОИР Квалификация 01.01-30.09.2021г.

Отчет СЕС ОП НОИР Подкрепа за успех 01.01-30.09.2021г.

Отчет СЕС Проект ОУД 01.01-30.09.2021г.

Общ отчет  01.01-31.12.2021г.

Отчет Програма Еразъм+ 01.01-31.12.2021г.

Отчет 01.01-31.12.2021г.