ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Графици

1-ви учебен срок 2023/2024 учебна година

График консултации с родители I срок 2023-2024

График консултации с ученици I срок 2023-2024

График писмени изпитвания Начален етап 1 срок 23-24

График писмени изпитвания Прогимназиален етап 1 срок 23-24

График класни работи 1 срок 23-24

График допълнителен час по ФВС 2023-2024

График часове по БДП I срок 2023-2024

График час на класа I срок 2023-2024

График дежурни учители 1 срок 23-24

Седмично разписание ИФ 1 срок 23-24

2-ри учебен срок 2023/2024 учебна година

График дежурни учители 2 срок 23-24

График допълнителен час по ФВС 2 срок 2023-2024

График класни работи 2 срок 23-24

График консултации родители-2 срок 2023-2024

График консултации с ученици 2 срок 2023-2024

График писмени изпитвания Начален етап 2 срок 23-24

График писмени изпитвания Прогимназиален етап 2 срок 23-24

График час на класа I срок 2023-2024

График часове по БДП 2 срок 2023-2024

Седмично разписание ИФ 2 срок 23-24