ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Графици

1-ви учебен срок 2021/2022 учебна година

График за консултации с родители

График за консултации с ученици

График за провеждане на класните работи

График на писмените изпитвания за прогимназиален етап на основното образование

График на писмените изпитвания за начален етап на основното образование

График за допълнителния час по физическо възпитание и спорт

График за провеждане на часовете по БДП

График за часа на класа

График на дежурните учители

Седмично разписание на индивидуална форма на обучение

2-ри учебен срок 2021/2022 учебна година

График за консултации с родители

График за консултации с ученици

График класни работи-2 срок-22

График за допълнителния час по физическо възпитание и спорт

График за провеждане на часовете по БДП

График за часа на класа

График на дежурните учители

График на писмените изпитвания за начален етап на основното образование

График на писмените изпитвания за прогимназиален етап на основното образование

Седмично разписание за индивидуална форма на обучение