ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Графици

2-ри учебен срок 2022/2023 учебна година

Консултации ученици, родители-2 срок 2022-23 г

График-писмени-2 срок-НК-22-23

График-писмени-2срок-ГК-22-23

Класни работи 2срок -2022-23

Физическо възпитание модул 2 срок -2022-2023г.

БДП-2022-2023-2 срок

Час на класа -2022-23 г -2 срок

График деж. учители-2022-23-2 срок

Индивидуална форма-Седмично разписание-22-23-2

График-СФО

График за допълнителни консултации по математика за седми клас