ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Документи

Правилници
Програми
Планове
Графици
Етичен кодекс
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ 2023-2028 Г. 
Организация на учебния ден 23-24
Портфолио на ОУ „П.Р.Славейков“
Училище в облака
Превенция на агресията и насилието в училище
Учебници
Седмично разписание 2023/2024 учебна година
Механизъм противодействие на наркотични вещества
Училищен план за работа с Механизъм противодействие на наркотични вещества
Схеми Механизъм противодействие на наркотични вещества Механизъм противодействие на наркотични вещества