ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

История

През 70-те години на миналия век започва ускорено строителство на съвременни сгради на всички степени учебни заведения. В изпълнение на тази програма започва строителството на сграда на основно училище на терена на бившото начално училище „Проф. Нойков”. В рамките на две календарни години сградата бе построена. Училището започва да функционира от учебната 1976/1977 учебна година, като носи името „Великият октомври”. Официалното откриване на училището е проведено на 28.10.1976г. Материалната база се състои от 26 класни стаи – кабинети по всички предмети, библиотека, физкултурен салон, кинозала.

За директор е назначен Димитър Неделчев Димитров и двама зам. директори Нанка Пасева и Маринка Базукова. С решение на МНП училището е обявено за базово.

В периода 09.1979г. до 09.1981г. Директор на училището е Костадин Георгиев Митев и зам директори Нанка Пасева и Маринка Базукова. През учебната 1980/1981 година експериментално е въведено постъпването на деца 1 клас да става след навършване на 6 години. Училищния двор е асфалтиран и разчертани писти за бягане, волейболни и баскетболни игрища.

От 08.09.1981г. до 09.1985г. директор на училището е Катюша Димитрова Сюлемезова. В този период се модернизира учебно техническата база, разширяване на спортната площадка и монтиране на осветление към нея. Изгражда се школа по изобразително изкуство, от която излизат редица талантливи млади художници. Те участват успешно в асамблеята „Знаме на мира”.

Следващият директор на училището Радко Стоянов, работи в периода септември 1985г. до 05.01.1998г. Училището чества своята 10-годишнина. За тези години то е център за базова работа по внедряването на новото учебно съдържание и творческа лаборатория за експериментиране на нови подходи, методи и форми за изучаване. Централно място в дейността на училището заема квалификацията на педагогическия колектив. Забележителни за успехите, постигнати в извънкласната дейност – златен медал на фестивала в Копривщица, международни награди по изобразително изкуство от участия в Русия, Индия, Япония, Чехословакия и други страни. В този период се обновява библиотеката и нейния фонд, оборудва се кинозалата с нова апаратура.

Настъпи времето на прехода към демокрация. Досегашното име на училището „Великият октомври”, вече не отговаря на духа на времето.На заседание на учителския съвет е предложено то да носи името ва великият български родолюбец Петко Рачов Славейков. На 9 ноември 1990г. училището е преименувано.

От 05.01.1998г. до 08.06.2009г. директор на училището е Веска Пенева Атанасова. В този период училищната политика се съобразява с извършващата се реформа в образованието, насочена към неговат евроинтеграция. Учителският колектив е обучен да използва в пряката си преподавателске работа нови методически технологии, базиращи се на интерактивни методи, работа в екип.

Приоритет на училището е въвеждането на образованието за демократично гражданство; използването на нови интерактивни методически технологии; чуждоезиково обучение и работа с компютри и информационни технологии; работа по проекти.

В изпълнение на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015) ритуализацията на училищния живот предполага изграждане на система от символи и ритуали. В този дух ОУ ”П.Р.Славейков” разработва идеи за знаме, химн, емблема, герб, традиции за честване на празници, униформа.

От 08.06.2009г. до  сега директор на училището е Илиана Василева Бицова.