ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

2022 година

Бюджет на  ОУ „П.Р.Славейков“ за 2022 година

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет СЕС  за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет ДЕС  за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Равен достъп за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Подкрепа за успех за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Образование за утрешния ден за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет Еразъм+ за периода 01.01.-30.06.2022г.