ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

2022 година

Бюджет на  ОУ „П.Р.Славейков“ за 2022 година

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет СЕС  за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет ДЕС  за периода 01.01.-31.03.2022г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Равен достъп за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Подкрепа за успех за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект Образование за утрешния ден за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет Еразъм+ за периода 01.01.-30.06.2022г.

Отчет за делегирани от държавата местни дейности за периода 01.01.-30.09.2022г.

Отчет ДЕС Програма Еразъм за периода 01.01.-30.09.2022

Отчет СЕС общ за периода 01.01.-30.09.2022

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01.-31.12.2022г

Отчет ОП НОИР Проект „Образование за утрешния ден за периода 01.01.-31.12.2022г

Отчет ОП НОИР Проект “ Подкрепа за успех“ за периода 01.01.-31.12.2022г.

Отчет ОП НОИР Проект „Равен достъп да уч. образование и в усл. на кризи“ за периода 01.01.-31.12.2022г.

Отчет Програма Еразъм + Договор 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014971 за периода 01.01.-31.12.2022г.

Отчет Програма Еразъм + Договор 2022-1-BG01-KA122-SCH-000072492 за периода 01.01.-31.12.2022г.