ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Ден на розовата фланелка

Ден против тормоза в училище

Днес 28.02.2019г. доброволците към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) показа презентация в четвъртите класове по случай „Деня на розовата фланелка“ – международен ден за борба с тормоза. В голямото междучасие бяха раздадени рекламни стикери и материали изработени от МКБППМН.

И тази година ОУ „П. Р. Славейков“ отбеляза Деня на розовата фланелка. Вече стана традиция последната сряда на февруари учениците да получават значки, брошури, шапки и др., свързани с международната инициатива, която в България стартира през 2012 г. Тази година големите ученици раздаваха на по-малките разнообразни материали, отпечатани от община Ямбол, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Центърът за социална превенция. Шестите класове представиха презентация за Деня на розовата фланелка пред учениците от 4. „в“ клас. Класната на четвъртокласниците, госпожа Палукова, бе подготвила изненади за децата. Педагогическият съветник, г-н В. Бакалов, ги запозна с историята на празника и с някои от правилата, които трябва да спазваме, за да няма насилие в училище. Всички получиха подаръци и малки стикери, които залепиха по дрехите си.

Денят на розовата фланелка всъщност е ден за борба с тормоза в училище. Участниците носят розово, за да символизират своята позиция. Всичко започва през 2007 г. като протест срещу инцидент, свързан с тормоз в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява този ден от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща  година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012г.

IMG_20190228_094520 IMG_20190228_095342 IMG_20190228_100606 20190228_132103 20190228_132114