ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Указания за издаване на дубликат

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство, диплома – образец