ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Информация за седмокласниците

За вас, седмокласници, информацията относно Държавния план-прием и информацията отнасяща се до  ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца лишени от родителска грижа и от центрове за настаняване от семеен тип, настанени в приемни семейства е публикувана в секцията-ПРИЕМ. За ваше удобство е публикувана и презентация с всички училища в същата секция.

Обърнете внимание на сроковете за подаване на заявленията-03-21 май.