ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

ОУ „П.Р.Славейков“ ще реализира проект „Светът на сенките“ по програма Еразъм +

111111

 

От учебната 2021/2022 г. основно училище „П.Р.Славейков“ – Ямбол  е със статут на иновативно училище. Иновативният проект  „Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на технологии и  иновативни подходи в  извънурочната и извънкласна дейности“  акцентира върху развиване на социалните умения и личностното развитие на учениците.

Спечеленият проект за международна мобилност по Програма Еразъм + e съществен елемент от квалификационната дейност  на педагогическите специалисти в училище. Усвоените умения за използването на средствата на театралното изкуство в урочната и извънкласна дейности, споделеният опит с колегите от Барселона, Испания ще обогатят професионалните компетентности на педагогически специалисти, които те използват при работа с учениците на ОУ „П.Р.Славейков“- Ямбол.

Проектното предложение с регистрационен номер No. 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014972  по Програма Еразъм+, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ на тема: „Светът на сенките“ е одобрено и ще получи финансова подкрепа в размер на 12 810 евро.

Дейността е свързана с участието на 6 педагогически специалисти в структуриран курс „Театър на сенките като творчески инструмент в образованието“. Той се провежда от A.C.Arthostal (Asociacion Cultural Arthostal) в Барселона, Испания. В него се разглеждат теми за използване на различните форми на театър на сенките в образователния процес; създаването на силуети за актьори и декор; симулирането на звуци и ефекти с подръчни средства; използване на светлинни ефекти; работа с глас в театър на сенките. Успоредно с това специално внимание се отделя на разработката на педагогически сценарии за използване на театър на сенките при работа с различни групи деца, в това число и деца със специални образователни потребности. В рамките на обучението, педагогическите специалисти ще могат да посетят школа за театър на сенките, която функционира към едно от училищата в Барселона. По време на това посещение ще се запознаят с опита на колегите и ще видят разработени различни постановки от различни възрастови групи. За пълноценното участие на учителите в структурирания курс ще се проведе кратък опреснителен курс по английски език, ще се направи страница на проекта в платформата eTwinning, като първо ще си направят регистрация, за да може регулярно да се споделят реализираните дейности по проекта, в това число и участието в структурирания курс; ще се потърси допълнителна информация, свързана с темата в платформите eTwinning и School Education Gateway, ще се направи проучване и селектиране на информация в интернет за театър на сенките. Участниците в курса ще бъдат запознати с учебната програма за обучение, ще подготвят презентационни материали за представяне на училището, града и страната. Още със стартирането на проекта, двете организации ще подпишат двустранно споразумение, което ще гарантира качественото изпълнение на дейностите и своевременната подкрепа на обучаващата организация към училището. Преди самото провеждане на курса ще се подготвят Европас сертификати за участниците на два езика – английски и български. След завършване на курса, учителите ще споделят наученото със своите колеги в училище на специално организиран вътрешен обучителен семинар. Основна негова цел ще бъде да се привлекат останалите членове на педагогическия колектив да вземат активно участие в планираните дейности по проекта, свързани с реализирането на представления с театър на сенките.

Постигнатото в рамките на проекта ще бъде споделено с всички заинтересовани страни, като на първо място това са родителите, учителите и директорите на други училища, образователни експерти, експерти от местното ниво на управление на образованието. Ще бъдат използвани различни информационни канали за достигане до по-широка аудитория. Освен в сайта на училището информация за дейностите по проекта ще бъде публикувана и в социалните мрежи, като учителите ще използват личните си профили. В европейската мрежа на учителите eTwinning ще бъде създадена страница на проекта, в която регулярно ще се публикува информация за случващото се.