ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Проекти и програми

Схема „Училищен плод“
Проект „Образование за утрешния ден“
Проект „Подкрепа за успех“
НП „Заедно в грижа за ученика“
НП „Ученически олимпиади и състезания“
Проект „ПрироДа“
Проект „Твоят час“
Извън класни дейности за преодоляване на обучителни затруднения
Извън класни дейности за занимания по интереси
Представителни изяви на групите 2016/2017 учебна година
Представителни изяви 2017/2018 учебна година