ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Съгласно Заповед № 607/ 27.11.2020 г.

Съгласно Заповед № 607/ 27.11.2020 г. на Директора на ОУ“П.Р.Славейков“ за периода от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. обучението на учениците от 1 до 7 клас на ОУ „П.Р.Славейков“ – Ямбол, записани в дневна и индивидуална форма на обучение, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на информационните и комуникационни технологии.