ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Състезание по английски език за ученици от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

За поредна година учениците от ОУ “ П. Р. Славейков” гр. Ямбол демонстрираха истински ентусиазъм и сериозни познания по английски език, участвайки в престижното състезание Kangaroo Global Linguistics, организирано от Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Вътрешноучилищният кръг се проведе на 19.02.2022 г. и в него взеха участие 78 ученици, които решаваха  тестови задачи в различните нива според Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) и възрастовите изисквания в регламента на състезанието (А1, A1 Senior, A2).

Според регламента на състезанието: „до Националния кръг се допускат до 10% от реално явилите се на Вътрешноучилищния кръг от ниво и не повече от 2-ма участници от ниво с най-много точки.

(При до 10 участници във Вътрешноучилищния кръг на ниво за Националния се класира един ученик от съответното ниво, при над 10 участници на ниво – двама от съответното ниво.)

При наличие на повече участници с равен брой точки за Националния кръг се класира най-младият участник.“

За Националния кръг, който ще се проведе на 19.03.2022 г. в гр. Гоце Делчев се класират следните ученици:

Емили Колева от 3.г клас за ниво Pre- А1 100 т. , Даниел Кайраманов от 4.а клас за ниво Pre – A1 100 т.

Габриела Божилова от 5.в клас за ниво А1 92,50 т. Божидар Георгиев от 5.б клас за ниво А1 95 т.

Александрина Сталева от 6.б клас за ниво А1 Senior 90 т. , Елена Маркова от 6.г клас за ниво А1 Senior 85 т.

Стелиян Бинев от 7.а клас за ниво А2 92т..

Успех на знаещите ни ученици на Националния кръг на KGL състезанието и през тази година! Сигурни сме, че ще сте сред най-добрите!