ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

УКАЗАНИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ, ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ И ЗА ЗАПИСВАНЕ В VІІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

  1. СУ „Д-р П. Берон”, гр. Болярово – община Болярово
  2. СУ „П. К. Яворов”, гр. Стралджа – община Стралджа
  3. ОУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Елхово – община Елхово
  4. ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол – община Ямбол
  5. ОУ „Николай Петрини”, гр. Ямбол – община Ямбол
  6. ОУ „П. Р. Славейков”, гр. Ямбол – община Ямбол
  7. Об У „Д-р Петър Берон”, гр. Ямбол – община Ямбол
  8. ОУ „Йордан Йовков“, гр. Ямбол – община Ямбол

На вниманието на седмокласниците и техните родители (1)