ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

“ Улови и сподели“ – нов проект на ОУ „П.Р.Славейков“ по Програма Еразъм+

Учителите в ОУ „П. Р. Славейков” – Ямбол ще заснемат своята работа с учениците, като използват различни дигитални средства – цифров фотоапарат, цифрова видеокамера, цифров диктофон, скенер. Целта е те да споделят моменти от обучението и постигнатите резултати с родителите на учениците и обществеността. Това предвижда последният спечелен проект от училището „Улови и сподели!“. Той е с продължителност от юни 2022 до май 2023 г., а стойността му е близо 50 хил. лв.

В основата на проекта е наблюдението, че българският учител се стреми да свърши добре своята работа с децата, но не и да сподели резултатите от нея. Често добрите постижения, дори и на ниво конкретно учебно съдържание се съобщават само в затворения кръг на педагогическия колектив или се споделят по време на родителска среща, а общността  не получава информация за тези малки успехи. Преодоляването на тази затвореност може да се постигне като случващото се в училищния живот бъде направено видимо. Чрез дигитализиране на част от учебния процес от самите учители, с течение на времето ще се създаде набор от материали, доказващи работата на педагогическия специалист. Тези материали ще допринесат и за качествената оценка на труда на учителя.

За да се запознаят с необходимите знания, умения и добри практики, 12 педагогически специалисти от ОУ „П.Р. Славейков“ ще участват в структуриран курс на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“ в Берлин, Германия. Курсът е предвиден в рамките на 6 учебни дни в края на юни, като се разглеждат различни дигитални технологии за документиране и споделяне работата на учителя, създаването на медийни продукти и тяхното разпространение по различни дигитални канали. Специално внимание ще бъде отделено на споделянето на документирани материали в различни файлови формати по отношение на правото на поверителност. След обучението участващите учители ще предадат своите знания и умения на колегите си на организиран вътрешен квалификационен семинар.