ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

2023 година

Бюджет на ОУ „П. Р. Славейков“ за 2023 г.

Първо тримесечие

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности

Отчет Еразъм+

Отчет СЕС-общ

Второ тримесечие 01.01.-30.06.2023г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности

Общ отчет СЕС

Общ отчет ДЕС Програма Еразъм+

Трето тримесечие 01.01.-30.09.2023 г.

Отчет делегирани от държавата и местни дейности

Общ отчет СЕС

Общ отчет ДЕС Програма Еразъм+

Четвърто тримесечие 01.01.-31.12.2023 г.

Отчет за делегирани от държавата и местни дейности

Общ отчет СЕС

Общ отчет ДЕС Програма Еразъм+