ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

46-та Национална конференция на учителите по химия

Йорданка Тошкова, старши учител по химия и опазване на околната среда от   ОУ“П.Р.Славейков“,град Ямбол взе участие в 46-та национална конференция на учителите по химия на тема „Изграждане на конструктивистка учебна среда и възраждане на химичния експеримент в училище”, проведена от 16 до 18.10.2015 г. в град Созопол.

На конференцията бяха показани разнообразното вплитане на химичния експеримент като демонстрация, в лабораторни уроци, в практикуми по неорганична и органична химия, в уроци с интерактивна дъска, в изнесени уроци извън училище в други химични лаборатории, работа по проект УСПЕХ,  при използване на виртуална лаборатория и др. Разкрити бяха ефективността на химичния опит за формиране на умения за наблюдаване на обекти, процеси и явления, за концентрация на вниманието, правене на анализи и изводи, което развива познавателната, волева и емоционална сфери на личността на учениците.

DSC_1406 2 3 DSC_1404