ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Екомироглед изграждат в ОУ “П. Р. Славейков“

От 18 до 20 октомври 2013 година в Бургас се проведе ХІІ Национално състезание по природни науки и екология, в което взеха участие ученици от ОУ “П.Р.Славейков“ гр. Ямбол. Те подготвиха постерна сесия за представяне на проекта
„ОБИЧАЙ ЗЕМЯТА – ЗАПАЗИ ХАРМОНИЯТА“
Защитата на проекта беше поверена на ученичките от 7 “б“ клас Ваня Герганова и Златка Парова, които чрез презентация запознаха седемчленното жури и останалите участници с целите, задачите и извършените дейности по проекта..
Основната цел е създаване на екологична грамотност, изграждане на екологично съзнание у подрастващите (деца от ЦДГ и ПДГ и от възрастова група I – IV клас) и обогатяване на познанията на деца и възрастни за резерватите, защитените местности и ендемитните растителни видове блатно кокиче и ямболски мразовец (сираче) в ямболски регион.
Работата по проекта цели още изграждане на активна гражданска позиция, екологични компетенции, осъзнаване и спазване на правила и норми за поведение, свързани с глобалните проблеми на природната среда и запазването на биоразнообразието.
Инициаторите на проекта смятат, че всяко поколение трябва да има възможност да ползва природните ресурси на планетата като предишното и да гарантира същото на своите деца. Проблемите не са само екологични. Те не могат да се разрешат без промяна в поведението на хората.
Мисията на проекта беше насочена към всички: възрастни, ученици, но най-вече към децата. Причината е, че е почти невъзможно да се промени отношението на възрастните към природата! Те са изградени личности със свои трайни навици, а на децата тепърва им предстои да изграждат своя екомироглед.
Участници в проектните дейности са учениците и децата от подготвителната група от ОУ “П. Р. Славейков“ и деца от ЦДГ „Пламъче“.
Йорданка Тошкова