ОУ “Петко Рачов Славейков” Ямбол

Искам да зная, да мога, да бъда!

Наш учител донесе част от магията на ЦЕРН и в Ямбол

Г-жа Валентина Живкова, учител по математика и физика в ОУ ”Петко Р.Славейков”, беше в Швейцария по Националната програма за квалификация на учителите по физика в ЦЕРН. Българската група се е състояла от 41 души. Участниците в нея са били подбрани според професионалната им квалификация, участие в проекти и научно – практически разработки, семинари и конференции, участие на техни ученици в олимпиади, национални състезания и др. Обучението е било на български език и се е водило от наши учени. Учителите са се запознали с действието на линейния ускорител LINAC 2 и детекторите АТЛАС и CMS. Разгледали са тестовата установка за магнитите на Големия адронен колайдер и компютърния център на ЦЕРН, както и посетителските центрове на ATLAS – детектора, GLOBE и Mikrocosмоs. В програмата са били включени лабораторни упражнения и конструиране на мехуреста камера за регистриране на космически лъчи.
Обучението на Валентина Живкова в ЦЕРН приключи, но тя продължава да носи магията на европейския център за ядрени изследвания, която смята да предаде на учениците си. Тя смята, че мисията на ЦЕРН ще бъде изпълнена точно от младите хора. А тя е насочена към търсенето на отговори на фундаментални въпроси като: Как е изглеждала материята в първите моменти от съществуването на Вселената?; Какво е маса и как е придобита?; Защо някои елементарни частици нямат маса?; Какво е тъмната енергия, тъмната материя?; Как е изглеждала материята в първия миг от Вселената? и др.